Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Sprekersplatform B.V.. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Sprekersplatform B.V. is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van de Sprekersplatform B.V., tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Sprekersplatform B.V. is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Sprekersplatform niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Sprekersplatform aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Informatie van derden
De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derde. Sprekersplatform is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.