Klompstra

“Je kunt wel achterom blijven kijken maar de trein dendert verder. Zorg dat je hem niet mist.”

Hij is gezondheidszorgdeskundige en maakt ADHD bespreekbaar, in dagelijkse situaties en op de werkvloer. Zelf heeft Jacob ook ADHD. De diagnose werd pas op 58 jarige leeftijd gesteld en zijn leven was een grote zoektocht naar de vraag waarom hij anders was dan anderen. Een chaotisch leven, maar ook een enorme gedrevenheid ervaren en hoe kun je die omzetten in positieve richting. Met zijn enorme energie weet Jacob zijn publiek te enthousiasmeren en te binden om iets te ondernemen. Hij kan moeilijke dingen eenvoudig uit te leggen en speelt handig in op zijn publiek. Energiek, standvastig, gezellig en inventief.

Op dit moment houdt hij zich bezig met de problematiek dat ouders zelf vaak moeten zoeken naar een passende onderwijsplek voor hun kind. Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leraren en schoolleiders krijgen in het nieuwe stelsel een centrale rol. Zij staan dichtbij de leerlingen en weten welke behoeften ze hebben.

Direct een offerte