Eijgenstein_Yolanda

“Mensen kun je niet veranderen, hun perceptie wel.”

Yolanda Eijgenstein is een van de meest veelzijdige zakenvrouwen van dit moment.
Ze is innovator op gebied van authentiek leiderschap & ondernemerschap. Al meer dan 20 jaar faciliteert ze groepsdynamische processen bij vastgelopen overlegstructuren en veranderingen binnen organisaties. Yolanda bekleedt diverse functies op het gebied van leiderschap en ondernemerschap waaronder het Greenleaf Centre for Servant Leadership, Erasmus Centre for Entrepreneurship en de Foundation for Natural Leadership. Ze is veelgevraagd spreker, dagvoorzitter en gespreksleider.

Local leadership with global impact. Dat is een van de voorwaarden om met alles en iedereen (burgers, ondernemers, onderwijs en overheid) de economische, ecologische en sociale transitie een enorme push te geven waardoor zich een samenleving 3.0. vormt met enorm veel kansen! Een circulaire wereld die als automatisch de band tussen mensheid en ecologie, organisaties en maatschappij en tussen mensen en hun ware identiteit versterkt.

Ze produceert regionale tv programma’s waar tafelgasten in dialoog gaan over de kanteling van een lineaire naar een circulaire samenleving, onder de noemer: ZAAAMspraak.
Na meer dan 20 jaar ondernemerservaring weet ze een paar dingen zeker: Authenticiteit, vragen stellen, anders kijken, niet opgeven, focus, zelfreflectie en genieten… dat zijn haar kernthema’s.

Direct een offerte